Header Ads


Kitab Al-Kharaj: Rujukan Dasar Ekonomi Khalifah Harun ar-Rasyid

Ilustrasi padang pasir


Pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, terdapat kitab Al-Kharaj yang ditulis oleh hakim agung khalifah yaitu Abu Yusuf Ya’qub bin Ibrahim al-Ansari. Buku ini menjadi rujukan dasar ekonomi Khalifah Harun ar-Rasyid dan juga mengandung cara-cara mengurus tanah al-Qatha’i dan tanah mati.

Menurut Abu Yusuf, al-qatha’i adalah bentuk jamak dari kata qati’ah, yaitu tanah yang diberikan oleh ketua negara kepada pegawai atau penduduk yang berpotensi memakmurkan tanah tersebut. Pengurusan tanah al-qatha’i pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin Khattab.

Seorang ketua negara yang adil hendaklah memberikan tanah kepada orang yang berpotensi untuk memakmurkan dan meletakkannya mengikut peruntukannya. Khalifah tidak berhak mengambil milik orang itu sedikit pun, melainkan hak orang itu ditarik balik dan kemudian diberikan kepada orang lain.

Ketua negara memberikan tanah tersebut karena dikategorikan oleh Abu Yusuf sebagai tanah di bawah pengurusan baitulmal. Khalifah akan memberikan tanah kepada orang yang menyumbang kepada Islam dan mengukuhkan pertahanan negara dari serangan musuh agar tanah ini bermanfaat kepada umat Islam dan membawa kebaikan.

Abu Yusuf menjelaskan, jika sesuatu kawasan itu ditakluki dengan cara peperangan atau perdamaian, sedangkan di beberapa kawasan terdapat banyak tanah kosong tanpa tumbuhan atau bangunan milik sesiapa pun dan tidak digabungkan pada satu kampung atau kawasan tertentu, maka ia disebut mawat al-ardh (tanah mati). Sesiapa yang menghidupkannya, maka tanah itu menjadi miliknya.

Khalifah juga boleh memberikan tanah mati kepada penduduk untuk diusahakan. Jika tanah mati adalah tanah usyriyyah, maka wajib dibayar dengan jumlah satu persepuluh hasil. Jika tanah kharaj, maka hendaklah dibayar kharaj nya. Sekiranya dia menggali perigi atau mengalirkan parit untuk tanah itu, maka ia termasuk dalam tanah.

Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir RA, yang mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, “Bagi mana-mana tanaman yang diairi dengan air sungai dan air hujan, satu persepuluh (tanaman) diambil”. [IDN]

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.